Thông Báo Liên Đoàn - Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kính gởi Quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, Trợ Tá và quý Phụ Huynh
Mến gởi các Trưởng và tất cả các em Đoàn Sinh trong Liên Đoàn TNTT Victoria

Hiệp cùng niềm vui chung với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne hân hoan mừng kính Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là Bổn Mạng của Liên Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Victoria (LĐTNTTCTTĐVN), kính mong quý Cha, quý Trợ Uý - Trợ Tá, quý Phụ Huynh, các Trưởng và các em tham dự thánh lễ đông đủ.

Thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Chúa Nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017
1.30pm - Các Trưởng và các em tập trung Chào Cờ
2.00pm - Rước Kiệu và Thánh lễ Đại Trào
(Xin các Xứ Đoàn đem theo Cờ Xứ Đoàn)

Địa điểm: Nhà Thờ Chính Toà Thánh Patrick
1 Cathedral Pl, East Melbourne VIC 3002

Kính mong sự hiện diện của quý Cha, quý Trợ Uý và quý Phụ Huynh. Xin giúp khuyến khích các em tham dự và giúp chúng con đưa các em đến địa điểm trên.

Nguyện xin anh cả Giêsu là Huynh Trưởng tối cao của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể luôn ban cho quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, Trợ Tá và quý Phụ Huynh muôn ơn lành hồn xác, luôn được dồi dào sức khoẻ và bình an trong sự quan phòng của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh Tử Đạo Việt Nam.

Kính chào trong Chúa Giêsu Thánh Thể!

Kiến thị Tuyên Uý Liên Đoàn,
Lm. Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường

TM Ban Chấp Hành Liên Đoàn,
Gioan Trần Thiên Ân
Liên Đoàn Trưởng