Tâm Thư Gởi Liên Đoàn: Anthony Pham

Mến chào các huynh trưởng và các con Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Liên Đoàn TNTT CTTDVN Victoria.

Các con thân mến, cha tin rằng hầu hết chúng con đã và đang rất buồn đau trước sự ra đi của trưởng Anthony Phạm, thuộc XĐ Saint John. Trước sự ra đi của Trưởng Anthony, cha cũng không khỏi có cảm xúc đau buồn đó. Với cảm xúc này, Cha có vài tâm tình muốn chia sẻ với chúng con.

Buồn đau là sự biểu lộ cảm xúc rất bình thường đối với mọi người. Tuy nhiên chúng ta là những Ki-tô hữu, những người tin vào Đức Ki-tô phục sinh, thì sự buồn đau của chúng ta phải có sắc mầu hy vọng, không phải sắc mầu tuyệt vọng đen tối như những không có đức tin Ki-tô giáo như chúng ta.

Hơn nữa chúng ta là những Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng ta có Huynh Trưởng Tối Cao, là Chúa Giê-su Thánh Thể cùng đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn có bốn điều tâm niệm: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

  • Cầu Nguyện: Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện và tạ ơn Chúa với trưởng Anthony.
  • Rước lễ: cùng hợp nhất với trưởng Anthony trong thân thể mầu nhiệm Chúa Ki-tô.
  • Hy sinh: dâng những sự đau buồn của chúng ta lên Thiên Chúa để Thiên Chúa biến những đau buồn của chúng ta thành niềm vui và sức mạnh.
  • Làm việc tông đồ: Chúng ta cùng đoàn kết, tích cực góp sức trong việc chuẩn bị tang lễ cho trưởng Anthony.

Các anh chị huynh trưởng và các con thiếu nhi rất thân mến, cha cảm nhận được sự ra đi của Anthony đã không làm cho chúng ta gục nghã thất vọng nhưng dường như Anthony đã cho chúng ta sức mạnh, đã quy tụ chúng ta, kéo chúng ta lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Các XĐ Saint John, Gioan Hoan, Vinh Sơn Liêm, Anne Thành, Tô-ma Thiện, Benado Duệ, từ huynh trưởng đến các con thiếu nhi quây quần bên Anthony để cầu nguyện cho Anthony và
cùng an ủi nhau nâng đỡ nhau.

Cha rất mong rằng qua biến cố này chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn tin tưởng phó thác hơn và đoàn kết hơn.

Vì vậy cha kêu gọi lòng quảng đại và tình hiệp thông của tất cả các huynh trưởng và các con TNTT, LD TNTT CTTDVN hãy:

  • Tích cực tham gia việc tổ chức tang lễ cho trưởng Anthony khi được mời.
  • Đến sốt sắng tham dự các thánh lễ cầu nguyện cho trưởng Anthony.

Chúc tụng và tạ ơn Chúa Giê-su thánh Thể, Huynh Trưởng Tối Cao.

Lm. Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường
Tuyên Úy LĐ TNTT CTTĐVN