Phân Ưu: Antôn Phạm Đình Bảo Ân Anthony

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO CHÚA GIÊSU PHỤC SINH VÀ SỰ SỐNG MỚI CỦA CON CÁI THIÊN CHÚA XIN ĐẶC BIỆT CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN

Huynh Trưởng ANTÔN PHẠM ĐÌNH BẢO ÂN ANTHONY

Vừa được Chúa gọi về vào trưa Thứ Tư ngày 01/08/2018 tại Melbourne.

Hưởng dương 24 tuổi.

Trưởng Antôn Phạm Đình Bảo Ân Anthony hiện là Xứ Đoàn Phó Ngoại Vụ và cũng vừa được bầu vào chức vụ Xứ Đoàn Trưởng cho nhiệm kỳ 2018–2020 của Xứ Đoàn St John's

Cha Tuyên Úy Tổng Liên Đoàn và Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn, các Liên Đoàn và các Xứ Đoàn tại Úc Châu, xin được thành kính phân ưu và chia sẻ sự mất mát lớn lao này cùng gia đình tang quyến và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể St John's – Victoria.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể – Anh Cả Phong Trào luôn phù hộ và sớm đưa linh hồn Antôn về hưởng nhan thánh Chúa trên nước hằng sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam – Úc Châu