Cáo Phó: Anthony Phạm Đình Bảo Ân

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh gia đình chúng tôi kính báo
Con và Em của chúng tôi

ANTHONY PHẠM ĐÌNH BẢO ÂN

Vào đời ngày 19 tháng 7 năm 1994 tại Melbourne, Úc Châu
Đã dược Chúa gọi về ngày 1 tháng 8 năm 2018 tại Melbourne, Úc Châu

Hưởng dương 24 tuổi

Chương trình tang lễ

Nhà Thờ I Nhã (St Ignatius Church)
326 Church St, Richmond VIC 3121

Thứ Năm 09/08/2018 7pm
Thánh Lễ Cầu Nguyện

Thứ Bảy 11/08/2018 10:30am
Thánh Lễ An Táng

Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được di chuyển đến

Nghĩa Trang Springvale Botanical (Springvale Botanical Cemetery)
600 Princes Hwy, Springvale VIC 3171

Thứ Bảy 11/08/2018 1pm
Nghi Thức Hoả Táng
Boyd Chapel

Tang Gia Đồng Kính Báo
Mẹ: Mã Hằng
Anh: Phạm Đình Bảo Thuỵ

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG, XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU & VÒNG HOA
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ